Til Per Rasmussen, Direktør for Forsikring&Pension